Fågelskådningsplats

Runt Fysingen finns det många bra ställen att skåda fåglar; fritt vatten, vassområden, skogsmark, öppna fält och betade strandängar. En plats med ett stort och varierat fågelutbud är Ströms gård som nås med pendeltåget till Rosersbarg och en promenad på 20 minuter, eller med bil till Åholmens badplats. 

Sigtuna kommun har investerat i ett fågeltorn och en lång handikappanpassad spång genom vassen från Åholmen mot Ströms gård. Vid gården har strandängarna röjts och betas idag av Highland Cattle, detta område hyser mängder med änder, gäss, vadare och sångare.