Fysingen Runt

Flera år i rad har entusiastiska besökare tagit tillfället i akt och gästat företag, gårdar, kyrkor och slott runt sjön Fysingen i Upplands Väsby och Rosersberg.


På alla stationer laddar man upp inför denna dag.

Tidigare år har det funnits ekonomiskt stöd för bussturer men det kan tyvärr inte erbjudas längre. SL har regelbundna turer till de flesta destinationerna.

NATURRESERVATET I NORRA STOCKHOLM


VÄLKOMMEN TILL FYSINGEN

Naturen och kulturen runt sjön Fysingen i Sigtuna, Rosersberg och Upplands Väsby är ingen dold upplevelsepärla förunnad enbart arkeologer, fågelskådare, miljöarbetare, naturvårdare, kulturhistoriker och alla andra vars jobb är att vistas ute i det fria.


Naturen och kulturen runt sjön Fysingen är en oas för alla och envar, för inspiration och återhämtning, för avkoppling och hälsa. Ett harmoniskt och vackert alternativ till vardagsstress och prestationsångest.


Det mesta finns redan. Hundratals häckande och rastande fågelarter, särskilt lätta att skåda kring Ströms gård. Ljuvliga strandängar, blomprakt, lövskog och öppna landskap. Inbjudande strövområden. Ett rikt djurliv och fiskrika vatten.

Vid Åshusby norr om Rosersberg hittar du Nordians hög — en av Sveriges äldsta och största gravhögar. Den byggdes på 500-talet, möjligen som vilorum till Odens efterträdare Njord. Gravhögen är hela 50 meter i diameter och 12 meter hög!


Här finns även ett stort gravfält från järnåldern med över 190 fornlämningar och här kan man upptäcka delar av den gamla järnåldersvägen mellan Ström och Åhusby.


Också på andra sidan Fysingens norra del finns en mängd fornlämningar från järnåldern — stensträngar, gravar, runinskrifter och en fornborg. I området ligger Skånela kyrka som uppfördes i slutet av 1100-talet och är en sk östtornkyrka. Under forntiden och medeltiden hade den stor betydelse eftersom Fysingen då var i direkt förbindelse med Mälaren. Idag utgör kyrkan och


Hembygdsgården, med sina vackra gamla byggnader och unika allmogeföremål, entré till Skånelaholms slott.


Och kanske bäst av allt— runt sjön Fysingen hittar vi entusiaster, levnadskonstnärer och entreprenörer som inget hellre vill än att bjuda in dig. Engagerade och kompetenta människor som kan konsten att skapa upplevelser utöver det vanliga. Upplevelser för kropp och själ.


Gilla på Facebook och gå med i gruppen så får du mer spännande information!

Hitta hit

Till Nordians hög: SL-buss från Upplands Väsby eller Märsta till hållplats Åshusby gård.Till fågeltornet: Buss från Märsta till hållplats Strömmens väg, därifrån promenad österut, se kartan. Alternativt pendeltåg till Rosersberg, sedan 2 km promenad till reservatet.Med bil från E4, avfart mot Rosersberg och sedan Norrsundavägen norrut. Därefter en mindre väg österut mot Åholmen (avtagsväg skyltad Ström), parkera vid Åholmen eller mot Åshusby (avtagsväg mot Skånela).