Fågelskådningsplats

Runt Fysingen finns det många bra ställen att skåda fåglar; fritt vatten, vassområden, skogsmark, öppna fält och betade strandängar. En plats med ett stort och varierat fågelutbud Tag pendeltåget till Rosersberg och en promenad på 20 minuter, eller med bil till Åholmens badplats. 

Sigtuna kommun har investerat i ett fågeltorn och en lång handikappanpassad spång genom vassen från Åholmen mot Ströms gård.   


Läs mer under Ströms Gård!