Ströms Gård, som är från 1700-talet, ligger i ett populärt strövområde tilllgängligt för hela familjen vid Fysingens norra del omgivet av naturreservat och fågelskyddsområde.

VATTENBUFFLAR – HIGLAND CUTTLE


Titta på Naturskog AB:s vattenbufflar Maud och hennes dotter Ellen och hennes kalv samt Highlands Cuttles som ser till att öka den biologiska mångfalden och vårda markerna i Fysingens naturreservat, där över 100 olika fågelarter häckar. Representanter från Naturskog AB som äger djuren och har ett stort kunnande om naturvård hjälper Länsstyrelsen Stockholm att vårda markerna i Fysingen finns på plats hela dagen och berättar om djuren, deras historia och hur viktigt det är att vårda dessa få unika områden som finns kvar i Sverige.


Ellen ( Mauds dotter) har fått sin första kalv (kvigkalv).

Maud väntar vi fortsättningsvis på ska kalva närsomhelst.


www.naturskog.se


Johan Josephson VD Naturskog,

070-824 74 72ETT RIKT FÅGELLIV


Fågelskådare med kikarstativ är där för dig som vill se det unika fågellivet vid Fysingen. Ta gärna med egen kikare.

Fysingedagen 2020

13 september 10.00 -16.00

 


10.00 - 16.00


Titta på vattfenbufflarna deras kalvar och Highlands Cuttlekorna.


Representanter från Naturskog

(Johan, Inga och Jonas)

finns på plats hela dagen och berättar om djuren.


 


Fågelskådare med kikarstativ är där för dig som vill se det unika fågellivet vid Fysingen.


Ta gärna med egen kikare.


Promenera i reservatet, ta en picknick på Ströms Gårds altan.


Ingen försäljning finns!

Ströms gård


Adress: Infart från Stockholmsvägen

Ströms Gård

195 95 Rosersberg


P-platsen vid Ströms gård är vanligtvis avstängd men under Fysingedagen finns det möjlighet att parkera men ni ombeds ta stor hänsyn till boende på gården.


Besökare hänvisas även till P-platsen vid Åholmen (badplats). Där finns även det utedass som tidigare stod vid Ströms gård.

Då kan du promenera på spången från parkeringen vid badet som leder till Ströms Gård.


Hitta hit - Mer info - Länsstyrelsen